Εσκαφές

Ο εταιρικός μας στόλος αποτελείται από σύγχρονα μηχανήματα για πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

Το τεχνικό γραφείο της BSbB έχει την ικανότητα να αξιολογεί τις συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους με στόχο ένα επιθυμητό αποτέλεσμα στον εκάστοτε πελάτη.