Σύμμεικτα

Η σύμμεικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που συνδυάζει χαλύβδινες διατομές με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στη σύμμεικτη κατασκευή, χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία, δηλαδή χαλύβδινες διατομές, σε συνεργασία με τα οπλισμένα στοιχεία του σκυροδέματος. Αυτή η προηγμένη μέθοδος κατασκευής επιτυγχάνει τον συνδυασμό των θετικών χαρακτηριστικών του χαλυβδικού και του σκυροδέματος, προσφέροντας υψηλή αντοχή και αντίσταση, καθώς και ευελιξία και αισθητική ελευθερία στον σχεδιασμό του κτιρίου. Η σύμμεικτη κατασκευή αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη και αποτελεσματική λύση για την ανέγερση ασφαλών και λειτουργικών κτιρίων, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη δημιουργία πρωτότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων.