Φωτοβολταϊκά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην αισθητική ομοιογένεια και ένταξη κατασκευής στον εκάστοτε χώρο.

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας έχουν σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει μια πληθώρα έργων φωτοβολταικής  τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σχεδιαστικάεργαλεία που εξομοιώνουν και συνδυάζουν όλες τις πιθανές λύσεις τοποθέτησης. Έτσι μπορούμε να εξάγουμε για εσάς  ένα σχέδιο εγκατάστασης το οποίο αξιοποιεί στο έπακρο την υφιστάμενη υποδομή σας.